Informacja po otwarciu ofert Zp.271.6.2018

Informacja z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.

"Budowa ulicy Pułaskiego w m. Golina"

Nr Zp.271.6.2018 

znajduje się w poniższym załączniku:

załącznik - informacja