Informacja o unieważnieniu postępowania_Zp.271.3.2018

Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu pn.:

"Budowa ulicy Pułaskiego w m. Golina",

prowadzonym pod nr Zp.271.3.2018,  znajduje się w poniższym załączniku:

 

Załącznik - Informacja