2012

 BUDŻET   2012

Uchwała Nr SO-0952/I/31/5/Ko/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 9.12.2011r. w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Golina na 2012 rok

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XIX_76_2011   z dnia 29.12.2011 roku
w sprawie
budżetu na rok 2012
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5
Załącznik Nr 6
Załącznik Nr 7
Załącznik Nr 8
Załącznik Nr 9

Uchwała Nr SO-0951/7/P/5/Ko/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 23.01.2012r. w sprawie: wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Gminy Golina

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XX_83_2012   z dnia 1.03.2012 roku
w sprawie zmiany budżetu na rok 2012
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3 

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XXV_97_2012   z dnia 23.05.2012 roku
w sprawie zmiany budżetu na rok 2012
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5
Załącznik Nr 6 

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XXIX_113_2012   z dnia 31.08.2012 roku
w sprawie
zmiany budżetu na rok 2012
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5
Załącznik Nr 6
Załącznik Nr 7
Załącznik Nr 8

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XXX_114_2012   z dnia 4.10.2012 roku
w sprawie
zmiany budżetu na rok 2012
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XXXI_125_2012   z dnia 5.11.2012 roku
w sprawie
zmiany budżetu na rok 2012
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XXXII_130_2012   z dnia 29.11.2012 roku
w sprawie
zmiany budżetu na rok 2012
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XXXIV_135_2012   z dnia 28.12.2012 roku
w sprawie
zmiany budżetu na rok 2012
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 14/2013 z dnia 14.03.2013r.
w sprawie
przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Golina

Wykaz umorzeń i odroczeń podatkowych za 2012 r.