2011

 BUDŻET   2011

Uchwała Nr SO-0952/I/13/5/Ko/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 13.12.2010r. w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Golina na 2011 rok

 

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  V_21_2011   z dnia 3.02.2011 roku
w sprawie budżetu na rok 2011
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5
Załącznik Nr 6
Załącznik Nr 7
Załącznik Nr 8 
Załącznik Nr 9 

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  VII_29_2011   z dnia 25.03.2011 roku
w sprawie zmiany budżetu na rok 2011
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5 

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  IX_34_2011   z dnia 19.05.2011 roku
w sprawie zmiany budżetu na rok 2011
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  X_38_2011   z dnia 30.06.2011 roku
w sprawie zmiany budżetu na rok 2011
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6
Załącznik Nr 7

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XI_40_2011   z dnia 25.07.2011 roku
w sprawie zmiany budżetu na rok 2011
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XIV_54_2011   z dnia 29.09.2011 roku
w sprawie zmiany budżetu na rok 2011
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6
Załącznik Nr 7
Załącznik Nr 8

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XV_62_2011   z dnia 27.10.2011 roku
w sprawie zmiany budżetu na rok 2011

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5
Załącznik Nr 6

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XVI_67_2011   z dnia 24.11.2011 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2011-2014

Załącznik Nr 1.1
Załącznik Nr 1.2
Załącznik Nr 1.3
Załącznik Nr 1.4
Załącznik Nr 1.5
Załącznik Nr 1.6

Załącznik Nr 1.7 i 8

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XVII_69_2011   z dnia 1.12.2011 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2011-2014

Załącznik Nr 1.1
Załącznik Nr 2.1
Załącznik Nr 2.2
Załącznik Nr 2.3
Załącznik Nr 2.4
Załącznik Nr 5-6

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XVII_70_2011   z dnia 1.12.2011 roku
w sprawie z
miany budżetu na rok 2011
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6 

Uchwała Nr SO-0951/D/51/5/Ko/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 22.12.2010r. w sprawie: wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Golina na 2011 rok

 

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XIX_82_2011   z dnia 29.12.2011 roku
w sprawie z
miany budżetu na rok 2011
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5 

Wykonanie budżetu

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 11/2012 z dnia 26.03.2012r.
w sprawie
przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Golina

Uchwała Nr SO-0954/32/5/Ko/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 23.04.2012r. w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Goliny sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok
 

Wykaz umorzeń i odroczeń podatkowych za 2011 r.