Informacje ogólne

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Golinie

 

 

Adres:   Kazimierza Wielkiego 10 (wejście od ul. Nowej)
62 - 590 Golina

Telefon:   63 241-80-71
           świadczenia rodzinne 63 249-35-98

e-mail: ops@mopsgolina.pl

 

Godziny urzędowania:
Poniedziałek - piątek 7.30-15.30

Obsada kadrowa:

  • kierownik: Edyta Czerniak
  • 4 pracowników socjalnych
 • Urszula Frońda
 • Ewa Graczyk
 • Anna Podlesińska
 • Jolanta Dreslerska
  • 1 pracownik administracyjno-biurowy
  • 12 opiekunek domowych
  • 1 pracownik obsługi
  • świadczenia rodzinne
 • MonikaWróblewska
 • Ewelina Sompolińska

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej powołany został Uchwałą Nr X/38/90 Rady Miasta i Gminy z dnia 27. 02. 1990 roku.

Działalność miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oparta jest głównie na przepisach ustawy o pomocy społecznej. Celem jest zaspakajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin z terenu gminy oraz umożliwienie im godnego bytowania. Z różnorodnych form pomocy korzysta obecnie około 400 rodzin.

 

Podział terenu gminy Golina ze względu na rejon działania