Budżet 2007

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr IV.25.2007 z dnia 25.01.2007 roku
w sprawie budżetu na 2007 rok
Uzasadnienie
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9
Załącznik nr 10
Załącznik nr 11
Załącznik nr 12
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr VII.37.2007 z dnia 19.03.2007 roku
w sprawie zmiany budżetu na rok 2007
 
Wykonanie budżetu gminy za I kwartał 2007
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr X.50.2007 z dnia 21.05.2007 roku
w sprawie zmiany budżetu na rok 2007
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XI.53.2007 z dnia 19.07.2007 roku
w sprawie zmiany budżetu na rok 2007
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XII.57.2007 z dnia 31.07.2007 roku
w sprawie zmiany budżetu na rok 2007
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XIII.59.2007 z dnia 20.09.2007 roku
w sprawie zmiany budżetu na rok 2007
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XVII_82_2007 z dnia 20.12.2007 roku
w sprawie zmiany budżetu na rok 2007
 
 
Sparwozdanie z wykonania budżetu za 2007