Budżet

 
 
Informacja z wykonania budżetu Gminy Golina za I półrocze 2006
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XL. 212.2005 z dnia 28.12.2005 roku
w sprawie budżetu Gminy Golina na rok 2006
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XLIII. 218.2006 z dnia 26.04.2006 roku
w sprawie zmiany budżetu Gminy Golina na rok 2006
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XLIV. 225.2006 z dnia 29.05.2006 roku
w sprawie zmiany budżetu Gminy Golina na rok 2006
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XLV. 230.2006 z dnia 28.06.2006 roku
w sprawie zmiany budżetu Gminy Golina na rok 2006
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XLVI.231.2006 z dnia 30.08.2006 roku
w sprawie zmiany budżetu Gminy Golina na rok 2006
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr III.9.2006 z dnia 21.12.2006 roku
w sprawie zmiany budżetu Gminy Golina na rok 2006
Załączniki:
 
Wykonanie budżetu gminy za 2006 rok