Budżet

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Golina za rok 2005
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XL.207.2005 z dnia 28.12.2005 roku
w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2005 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XXXVIII.198.2005 z dnia 7.12.2005 roku
w sprawie zmian w planie budżetu Gminy Golina na rok 2005
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XXXVI.184.2005 z dnia 14.11.2005 roku
w sprawie zmian w planie budżetu Gminy Golina na rok 2005
XXXVI.184.2005 cz. I.
XXXVI.184.2005 cz. II.
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XXXIV.176.2005 z dnia 12.08.2005 roku
w sprawie zmian w planie budżetu Gminy Golina na rok 2005
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XXXIII.172.2005 z dnia 20.07.2005 roku
w sprawie zmian w planie budżetu Gminy Golina na rok 2005
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XXXII.170.2005 z dnia 13.06.2005 roku
w sprawie zmian w planie budżetu Gminy Golina na rok 2005
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XXX.164.2005 z dnia 27.04.2005 roku
w sprawie zmian w planie budżetu Gminy Golina na rok 2005
  
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XXX.163.2005 z dnia 27.04.2005 roku
w sprawie absolutorium dla Burmistrza Goliny
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XXVIII/154/2005 z dnia 28.02.2005 roku
w sprawie zmian w planie budżetu Gminy Golina na rok 2005
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XXVII/153/2004 z dnia 29.12.2004 roku
w sprawie budżetu Gminy Golina na rok 2005