Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2023

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2023

Dokument do pobrania - wersja nr 2

 Dokument do pobrania - wersja nr 3

Dokument do pobrania - wersja nr 4

Dokument do pobrania - wersja nr 5

Dokument do pobrania - wersja nr 6