BNiOŚ.6220-7.9.2022.EK - Decyzja "Budowa instalacji elektrowni fotowoltaicznej, do produkcji energii elektrycznej (prądu stałego) z promieniowania słonecznego o mocy maksymalnej do 3 MW".

Decyzja