2021

Uchwała nr XXVII/150/2020 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Golina na rok 2021 zmienionej:

- zarządzeniem nr 7/2021 z dnia 04 lutego 2021 r.
- uchwałą nr XXIX/171/2021 z dnia 25 lutego 2021 r.
- zarządzeniem nr 12/2021 z dnia 26 lutego 2021 r.
- zarządzeniem nr 19/2021 z dnia 31 marca 2021 r.
- uchwałą nr XXX/191/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r.
- zarządzeniem nr 22/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r.
- uchwałą nr XXXI/197/2021 z dnia 20 maja 2021 r.
- zarządzeniem nr 26/2021 z dnia 31 maja 2021 r.
- uchwałą nr XXXII/207/2021 z dnia 17 czerwca 2021 r.
- zarządzeniem nr 29/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r.
- zarządzeniem nr 32/2021 z dnia 30 lipca 2021 r.
- zarządzeniem nr 33/2021 z dnia 16 sierpnia 2021 r.
- uchwałą nr XXXIV/218/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r.
- zarządzeniem nr 35/2021 z dnia 6 września 2021 r.
- uchwałą nr XXXV/228/2021 z dnia 28 września 2021 r.
- zarządzeniem nr 40/2021 z dnia 11 października 2021 r.
- uchwałą nr XXXVI/231/2021 z dnia 26 października 2021 r.
- zarządzeniem nr 41/2021 z dnia 29 października 2021 r.
- uchwałą nr XXXVII/242/2021 z dnia 30 listopada 2021 r.
- zarządzeniem nr 47/2021 z dnia 02 grudnia 2021 r.

- uchwałą nr  XXXIX/251/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r.

 
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok