Wykaz gruntów rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia 01.07.2020 - 30.06.2023

Podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej rolnej przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do lat trzech, stanowiący załącznik Nr 1 i załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 23/2020 Burmistrza Goliny z dnia 10 czerwca 2020 r.