Wynik konkursu ofert zadań publicznych w zakresie pomoc społeczna, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób


 
 Ogłoszenie o wynikach konkursu w zakresie: pomoc społeczna, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób rodzin i osób w gminie Golina w roku 2020 pn.