Wtorek, 16 kwiecień. Imieniny Julii i Benedykta.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

Z-ca Burmistrza

News

Z-ca Burmistrza Goliny

 
                                      
 
                                                Anna Paszek
 

 Zastępca Burmistrza wykonuje czynności z upoważnienia Burmistrza, nadzoruje pracę MOPS, Domu Kultury, Biblioteki, Szkół i Przedszkoli, CUW.

Odpowiada za promocję Gminy.