Niedziela, 19 maj. Imieniny Piotra i Mikołaja.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

Skarbnik

News

Skarbnik

mgr Janina Adamczewska
 
Do zadań Skarbnika Goliny należy:
  • wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości,
  • kierowanie pracą stanowisk pracy ds Księgowości, Podatków i Opłat oraz Kasy,
  • nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu gminy,
  • kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych i udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty,
  • przygotowanie we współdziałaniu ze stanowiskami pracy, zakładami budżetowymi,jednostkami budżetowymi współdziałanie w sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej,
  • wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Burmistrza.