środa, 06 grudzień. Imieniny Mikołaja i Emiliana.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

 SŁUGOCINEK A

Teren niezabudowany, składający się z kilkudziesięciu działek o łącznej powierzchni ok.20 ha ( z możliwością powiększenia do 60ha).

 

Użytki: R III i RIV (wyłączenia z produkcji rolnej na etapie opracowywania planu miejscowego)

Właściciel: osoby prywatne

Przeznaczenie terenu: w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golina działki przeznaczone są pod działalność produkcyjno- składową.

Obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony Uchwałą Nr V/27/2007 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 8 lutego 2007roku w sprawie miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego gminy Golina dla obszarów w miejscowościach Kraśnica, Węglew, Sługocinek, Przyjma, Spławie, Myślibórz i w mieście Golinie, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 42,  poz. 1052  z dnia 28 marca 2007r. o przeznaczeniu 9 P,U- zabudowa produkcyjna, baz, składów, rzemiosła, usług.

Stan obecny: w użytkowaniu rolniczym

Dostępność komunikacyjna: dostęp do drogi wojewódzkiej

Forma zbycia:  Sprzedaż

Opis terenu: teren równy, bez przeszkód i ograniczeń. Doskonała lokalizacja dla centrów logistycznych i dystrybucyjnych ze względu na bliskość Autostrady A2 w odległości ok. 500 m. Dostęp także do drogi gminnej i wojewódzkiej. W działkach prąd i woda.

Tereny przyległe: możliwość poszerzenia o działki sąsiadujące o podobnym przeznaczeniu.

Ustalenia planu dla terenu:

- max. Wysokość budynków 12m -do kalenicy

-max.ilość kondygnacji nadziemnych zabudowy-3

-min.powierzchnia biologicznie czynna -30%

-powierzchnia nowo wydzielanej działki od 1000m2

-max.powierzchnia zabudowana -50%powierzchni działki

-min. szerokość frontu nowo wydzielanej działki 20m.

 

1

2

3

4

5