środa, 06 grudzień. Imieniny Mikołaja i Emiliana.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

 GOLINA-KOLONIA

 

Teren niezabudowany położony o powierzchni 5,7700m2  w obrębie geodezyjnym Golina-Kolonia, zlokalizowany w sąsiedztwie linii kolejowej.

Działka nr ewidencyjny:  10

Użytek: R V, R VI

Właściciel: Własność Gminna

Przeznaczenie terenu: w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Golina działki przeznaczone są częściowo pod lokalizację stadniny koni oraz zabudowę mieszkaniową. Istnieje możliwość zmiany studium i opracowania planu miejscowego pod potrzeby inwestora.

Ograniczenia: odległość od linii kolejowej

Stan obecny: w użytkowaniu rolniczym

Dostępność komunikacyjna: dostęp poprzez drogę gminną nr ewidencyjny 31

Forma zbycia:  Sprzedaż lub dzierżawa

*Sprzedaż gruntów będących własnością Gminy Golina reguluje ustawa o gospodarce nieruchomościami. Narzuca ona obowiązek dokonywania wyceny gruntów przez rzeczoznawcę oraz ich sprzedaż w drodze przetargowej za cenę nie niższą niż wartość wyceny.

Uzbrojenie: energia elektryczna, woda

Opis terenu: teren z możliwością opracowania planu lub wydania decyzji o warunkach zabudowy

 

2

3