Wtorek, 16 kwiecień. Imieniny Julii i Benedykta.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

  INFORMACJA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Golinie informuje, że gmina Golina w okresie od 1.01.2019 r. do 31.12.2020 r. będzie kontynuowała realizację projektu „LUS” – Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim. Projekt był realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne; Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne; Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.  Tym samym zostanie utrzymana trwałość rezultatu projektu.

Głównym celem projektu było zwiększenie dostępu i wzrost liczby usług społecznych i zdrowotnych, w tym usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług asystenckich i opiekuńczych.

W ramach dalszego wsparcia zatrudnieni będą specjaliści m.in. psycholog, logopeda, terapeuta uzależnień. Usługi będą realizowane w środowisku zamieszkania rodziny. Wszystkie osoby zainteresowane spełniające w/w warunki zapraszamy do udziału w projekcie.

 

„LUS” – Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim

  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie wraz z 16 partnerami (12 OPS, 4 NGO)
w okresie od 01.01.2017 -  31.12.2018  realizuje projekt
„ LUS” – Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim.

Projekt jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne; Działanie 7.2 usługi społeczne i zdrowotne;Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne

 

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu i wzrost liczby usług społecznych
i zdrowotnych w tym usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług asystenckich
i opiekuńczych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie jakoPartner Wiodący przeprowadzi następujące działania:

·         zostaną przeprowadzone zajęcia dla dzieci i młodzieży w pieczy zastępczej zgodne z ich indywidualnymi potrzebami rozwojowymi 

·         zostaną przeprowadzone zajęcia dla rodziców zastępczych podnoszące ich kompetencje rodzicielskie

·         zatrudnieni będą: Koordynator RPZ, psycholog, prawnik, logopeda, fizjoterapeuta, dietetyk, superwizor

·         przygotowanie strategii deinstytucjonalizacji dla powiatu konińskiego

Partnerzy zrealizują następujące działania:

1.      Gmina Golina – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

·         Zatrudnieni zostaną specjaliści do pracy z rodzinami z problemami opiekuńczo wychowawczymi jako wsparcie dla asystenta rodzin 

 

2.      Gmina Grodziec – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

·         Zatrudniona zostanie opiekunka środowiskowa do pracy z osobami niepełnosprawnymi i niesamodzielnymi w godzinach popołudniowych, wieczornych i weekendowych

·         Zatrudnieni zostaną specjaliści do pracy z rodzinami z problemami opiekuńczo wychowawczymi jako wsparcie dla asystenta rodzin 

 

3.      Gmina Kazimierz Biskupi – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

·         Zatrudnieni zostaną specjaliści do pracy z rodzinami z problemami opiekuńczo wychowawczymi jako wsparcie dla asystenta rodzin 

·         Zostanie zatrudniony asystent rodziny

 

4.      Gmina Kleczew – Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

·         Zatrudnieni zostaną specjaliści do pracy z rodzinami z problemami opiekuńczo wychowawczymi jako wsparcie dla asystenta rodzin 

·         Zatrudnione zostaną 2 opiekunki środowiskowe do pracy z osobami niepełnosprawnymi i niesamodzielnymi w godzinach popołudniowych, wieczornych i weekendowych

 

5.      Gmina Kramsk – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

·         Zatrudnieni zostaną specjaliści do pracy z rodzinami z problemami opiekuńczo wychowawczymi jako wsparcie dla asystenta rodzin 

·         Zostanie zatrudniony asystent rodziny

 

6.      Gmina Rychwał - Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

·         Zatrudnieni zostaną specjaliści do pracy z rodzinami z problemami opiekuńczo wychowawczymi jako wsparcie dla asystenta rodzin 

·         Zatrudnione zostaną 2 opiekunki środowiskowe do pracy z osobami niepełnosprawnymi i niesamodzielnymi w godzinach popołudniowych, wieczornych i weekendowych

 

7.      Gmina Rzgów – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

·         Zatrudnieni zostaną specjaliści do pracy z rodzinami z problemami opiekuńczo wychowawczymi jako wsparcie dla asystenta rodzin 

·         Zostanie zatrudniony asystent rodziny

·         PowstanieŚrodowiskowe Ognisko Wychowawcze (przystosowane pomieszczenia, umeblowanie, wyposażenie, zatrudnienie kadry, zatrudnienie specjalistów do pracy z dziećmi, zakup materiałów do zajęć)

·         Zatrudnione zostaną 2 opiekunki środowiskowe do pracy z osobami niepełnosprawnymi i niesamodzielnymi w godzinach popołudniowych, wieczornych i weekendowych

8.      Gmina Skulsk – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

·         Zatrudniona zostanie opiekunka środowiskowa do pracy z osobami niepełnosprawnymi i niesamodzielnymi w godzinach popołudniowych, wieczornych i weekendowych

·         Zatrudnieni zostaną specjaliści do pracy z rodzinami z problemami opiekuńczo wychowawczymi jako wsparcie dla asystenta rodzin 

 

9.      Gmina Sompolno – Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

·         Zatrudnieni zostaną specjaliści do pracy z rodzinami z problemami opiekuńczo wychowawczymi jako wsparcie dla asystenta rodzin 

·         Zostanie zatrudniony asystent rodziny

·         Zatrudniona zostanie opiekunka środowiskowa do pracy z osobami niepełnosprawnymi i niesamodzielnymi w godzinach popołudniowych, wieczornych i weekendowych

 

10.  Gmina Stare Miasto – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

·         Zatrudnieni zostaną specjaliści do pracy z rodzinami z problemami opiekuńczo wychowawczymi jako wsparcie dla asystenta rodzin 

·         Zostanie zatrudniony asystent rodziny

 

11.  Gmina Ślesin –Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

·         Zostanie zatrudniony asystent rodziny

·         Zatrudnione zostaną 2 opiekunki środowiskowe do pracy z osobami niepełnosprawnymi i niesamodzielnymi w godzinach popołudniowych, wieczornych i weekendowych

·         Zatrudnieni zostaną specjaliści do pracy z rodzinami z problemami opiekuńczo wychowawczymi jako wsparcie dla asystenta rodzin 

·         Powołane zostaną 3 rodziny wspierające, które pomogą rodzinom przeżywającym trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci. 

·         Zatrudniony zostanie psycholog, który pomoże rodzinom wspieranym

 

12.  Gmina Wilczyn – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

·         Zatrudnieni zostaną specjaliści do pracy z rodzinami z problemami opiekuńczo wychowawczymi jako wsparcie dla asystenta rodzin 

·         Zostanie zatrudniony asystent rodziny

 

13.  Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie

·         Wprowadzenie do 5 środowiskowych ognisk wychowawczych zajęć wyrównujących braki językowe,  matematyczne, kulturalne

·         Zajęcia socjoterapeutyczne

·         warsztaty dla rodziców – trening umiejętności rodzicielskich i wychowawczych

 

14.  Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ

·         Wdrażanie usług wsparcia osób niepełnosprawnych – indywidualnie poprzez: zatrudnienie asystenta w społeczności lokalnej, przeprowadzanie zajęć funkcjonalnej rehabilitacji adaptacyjnej (trener terapeuta/fizjoterapeuta), zajęcia z pedagogiem specjalnym, terapia logopedyczna, zajęcia  terapeuta – psychologiem.

·         Wdrażanie usług wsparcia osób niepełnosprawnych – grupowe poprzez: zatrudnienie 2 asystentów osobistych, asystenta grupy, przeprowadzanie zająć aktywnej rehabilitacji, rehabilitacyjno-sportowych, arteterapii, warsztaty niezależnego życia, warsztaty dla rodziców / opiekunów

 

15.  Fundacja Aktywności Lokalnej

·         Utworzenie dwóch placówek wsparcia dziennego dla młodzieży od 13 do 18 lat KARnet13+ na terenie gminy Wierzbinek i Krzymów (przystosowanie pomieszczeń, umeblowanie, wyposażenie, zatrudnienie kadry, zatrudnienie specjalistów do pracy z młodzieżą, zakup materiałów do zajęć)

 

16.  Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich

·         Utworzenie Świetlicy Środowiskowej w Kopydłowie (przystosowane pomieszczenia, umeblowanie, wyposażenie, zatrudnienie kadry, zatrudnienie specjalistów do pracy z dziećmi, zakup materiałów do zajęć)

·         Wprowadzenie do 3 świetlic środowiskowych zajęć wyrównujących braki językowe,  matematyczne, kulturalne

·         Zajęcia socjoterapeutyczne, wsparcie psychologiczne

·         warsztaty dla rodziców – trening umiejętności rodzicielskich i wychowawczych

 

Całkowita wartość projektu: 3 979 499,05

Kwota dofinansowania: 3 780 524,09

w tym – środki europejskie: 3 382 574,18

budżet państwa: 397 949,91

Wkład własny – środki jednostek samorządu terytorialnego: 198 974,96

 

 

Partnerzy realizujący projekt w ramach zachowania trwałości rezultatów gwarantuj świadczenie usług przez okres 24 miesięcy po zakończeniu realizacji projektu tj.
od 01.01.2019r. do 31.12.2020r.

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

Luty 2017 - pobierz

Marzec 2017 - pobierz

Kwiecień 2017 - pobierz

Maj 2017 - pobierz

Czerwiec 2017 - pobierz

Lipiec 2017 - pobierz 

Sierpień 2017  - pobierz

Wrzesień 2017 - pobierz

Październik 2017 - pobierz

Listopad 2017 - pobierz

  Grudzień 2017 - pobierz

  Styczeń 2018 - pobierz

Luty 2018 pobierz 

Marzec 2018 pobierz

Kwiecień 2018 - pobierz

 Maj 2018 - pobierz

 Czerwiec 2018 - pobierz

 Lipiec 2018 - pobierz

 Sierpień 2018 - pobierz

Wrzesień 2018 - pobierz