Niedziela, 19 maj. Imieniny Piotra i Mikołaja.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News
Gmina Golina otrzymała dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia pn "Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza w Parku w Radolinie" z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 14824,00 zł, wartość całego przedsięwzięcia to 16477,35 zł. W ramach umowy Gmina Golina zrealizowała inwestycję składającą się z następujących elementów: 5 szt. tablic przyrodniczych 70x50 cm: aleja wiązowa, aleja grabowa, jesion wyniosły flora i fauna stawów wodnych, 5 szt. stelaż do tablic przyrodniczych 70 x 50 cm, 2 szt. ławo-stołów dydaktycznych z bali: teren doliny Warty z nazwami naniesionymi występowaniem zwierząt i ptaków, 1 szt. tablicy z planem ścieżki 100x75 cm, 1 szt. tablica kredowa – Leśne opowieści. Na wszystkich tablicach znajduje się informacja, iż zostały one dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, dzięki czemu odwiedzający będą informowani o źródle pochodzenia środków. Planowanym efektem ekologicznym realizacji zadania jest upowszechnianie wiedzy w zakresie edukacji ekologicznej wśród mieszkańców województwa wielkopolskiego. 


Link do strony WFOŚiGW w Poznaniu:http://www.wfosgw.poznan.pl/