Piątek, 21 czerwiec. Imieniny Alicji i Alojzego.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

 

  

 

Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji  
Gminy Golina na lata 2017-2023 

 

Od 4.08.2017 roku odbywać będą się konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Golina na lata 2017-2023. Państwa uwagi i sugestie pozwolą na dopracowanie dokumentu. 

Formularze uwag dostępne są w formie elektronicznej na stronie golina.pl. Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.08.2017 roku: 

 

  • drogą elektroniczną na adres email: o.fronda@golina.pl; 

  • korespondencyjnie na adres: Urząd Miejski w Golinie, ul. Nowa 1, 62-590 Golina; 

  • bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Golinie, ul. Nowa 1, 62-590 Golina. 

 

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy do współpracy przy procesie rewitalizacji!

  Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2017-2013 - do pobrania 

  Formularz uwag - do pobrania