Niedziela, 19 maj. Imieniny Piotra i Mikołaja.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

Dla zainteresowanych prezentujemy kalendarz działań:

- 07-12.02.2020 r.
Ogłoszenie w szkołach o możliwości kandydowania do MRM

- do 02.03.2020 r.
Działania koordynatorów szkolnych. Zachęta i informacja (ulotka) na czym polega działalność w MRM.
Przyjmowanie zgłoszeń i sporządzenie oraz upublicznienie listy kandydatów.
Zgłoszeniom powinny towarzyszyć :
• zgoda rodzica/opiekuna prawnego
• wybrana forma prezentacji kandydata (plakat, ulotka, wizytówka itp…)

- do 06.03.2020 r.
Kampania wyborcza w dowolnej formie (dystrybucja ulotek, plakaty, spotkania z wyborcami itp…). Upubliczniona w szkołach lista kandydatów.
- do 02.03.2020
Sporządzenie list do głosowania w szkołach (alfabetycznie, klasami) oraz list dla osób do 18 roku życia z terenu okręgu wyborczego (wymagana legitymacja szkolna).

-do 04.03.2020 r.
Wyznaczenie Szkolnej Komisji Wyborczej (minimum 3 osoby w tym 1 dorosła).
UWAGA! Kandydaci nie mogą wchodzić w skład osobowy komisji.

-do 06.03.2020 r.
Przygotowanie i powielenie druków wyborczych w szkołach:
• karty do głosowania
• protokół

- 09.03.2020 r.
Przeprowadzenie wyborów w 4 szkołach:
• wyznaczenie i przygotowanie lokali wyborczych (oznakowanie, urna)
• godziny: otwarcia i zakończenia 11.00 – 16.00
• zliczenie głosów
• podanie wyników do publicznej wiadomości (wywieszenie protokołu)
UWAGA!
Prawo wyborcze ma każdy uczeń uczęszczający do szkoły (bez względu na wiek) oraz młodzież do 18-go roku życia

- do 13.03.2020 r.
Przekazanie nazwisk osób wybranych do MRM Burmistrzowi Miasta.

Treść zarządzenia Burmistrza Goliny w sprawie zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Golinie.