Wtorek, 03 październik. Imieniny Gerarda i Teresy.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

Otrzymane dofinansowanie na realizację zadania pn. pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Węglew-Kraśnica” mająca celu uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Golina jest elementem poddziałania pn. „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, w zakresie „Gospodarki wodno - ściekowej”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,00 zł.

Kwota dofinansowania to 1 453 559,00 zł. Koszt całkowity realizacji inwestycji opiewa na sumę 2 284 393,83 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w jednym etapie, do końca sierpnia 2020 r.  przez  Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych z Tuliszkowa, które złożyło  najkorzystniejszą ofertę w kwocie 818 328,35 zł.

- Gmina Golina znalazła się wśród beneficjentów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i otrzymała dofinansowanie w wysokości do 63% inwestycji. Kwota jest znaczna i przyczyni się z pewnością do uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej – mówi Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.

To nie jedyne zadanie, na które gminie udało się pozyskać dofinansowanie. Wicemarszałek podpisał również umowę na zakup sadzonek drzew miododajnych.

- Od 3 lat dofinansowujemy zakup takich sadzonek. Kwota jest mniejsza, bo opiewa na 18 260 zł, ale z pewnością ucieszy pszczelarzy z tego terenu, których zachęcamy również do korzystania ze środków finansowych przeznaczonych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego na zakup węzy pszczelej - mówi Krzysztof Grabowski.

Za przekazane przez Urząd Marszałkowski pieniądze, zakupionych zostanie ponad 600 roślin miododajnych z gatunków: robinia akacjowa, jarząd szwedzki, jarząb mączny, ognik szkarłatny, róża pomarszczona, róża okrywowa, głóg pośredni, irga pozioma, irga dammera, klon polny, śliwa wiśniowa, jabłoń ozdobna , lipa drobnolistna, czy grusza drobnoowocowa. Wszystkie one zostaną posadzone w różnych zakątkach Goliny.