środa, 06 grudzień. Imieniny Mikołaja i Emiliana.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

W dniu 30 czerwca 2020 roku gościliśmy w Urzędzie Miejskim w Golinie zacne grono przedstawicieli szczebla rządowego i samorządowego.  Po raz pierwszy odwiedził naszą gminę sekretarz stanu
w Ministerstwie Infrastruktury Rafał Weber,  który był obecny przy uroczystym podpisaniu przez Wojewodę Wielkopolskiego Łukasza Mikołajczyka i Burmistrza Goliny Mirosława Durczyńskiego dwóch ważnych umów na realizacje przedsięwzięć, mających istotne znaczenie dla poprawy warunków życia lokalnej społeczności. Chodzi tu o programy, które zostały zainicjowane przez rząd RP czyli Fundusz Dróg Samorządowych i Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych. W tym uroczystym spotkaniu wzięli udział również poseł Witold Czarnecki oraz poseł Zbigniew Hoffman, przewodniczący Rady Miejskiej w Golinie Wojciech Wojdyński, wiceprzewodnicząca Anna Kapturska, radni, skarbnik i sekretarz Goliny, goście i przedstawiciele mediów.

- Cieszę się również, że dzisiaj podpisujemy umowę przekazania środków w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, który pozwala na inwestowanie w drogi gminne i powiatowe. W 2019 roku
w ramach tego Funduszu do dyspozycji samorządowców było blisko 6 miliardów złotych, w bieżącym – 3 miliardy 200 tysięcy, w najbliższych dniach pan wojewoda ogłosi nabór na rok 2021. Wtedy do dyspozycji jednostek samorządu terytorialnego gminnych i powiatowych w całej Polsce będą ponad 3 miliardy złotych. Mamy nadzieję, że lepsza jakość dróg poprawi komfort życia mieszkańców – poinformował wiceminister.

Wojewoda Wielkopolski przekazał Burmistrzowi Goliny symboliczny czek z programu Funduszu Dróg Samorządowych na kwotę 579 628,03 zł, na przebudowę ul. Szarych Szeregów
o długości 231 m z odwodnieniem do istniejącej kanalizacji deszczowej. Wkład własny Gminy wynosi 148 346,01 zł.

- Fundusz Dróg Samorządowych stanowi kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym. Ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawę oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych – podkreślił Łukasz Mikołajczyk, Wojewoda Wielkopolski.

Gmina Golina skorzystała po raz pierwszy z kolejnego wsparcia państwowego funduszu celowego jakim jest Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych. Jego celem jest przywracanie lokalnych połączeń autobusowych dzięki którym mieszkańcy, będą mogli dotrzeć środkami transportu publicznego do pracy, szkół, placówek zdrowia i instytucji kultury. Ma przeciwdziałać wykluczeniu komunikacyjnemu a przy tym społecznemu, pomóc w likwidacji tzw. białych plam na mapie województwa. Gmina Golina otrzymała wsparcie w kwocie 165 666,00 zł na przywrócenie 4 linii autobusowych o łącznej  długości 93 km (Kraśnica – Sługocinek przez: Kawnice, Golinę, Kraśnicę -  Zalesie przez Golinę, Kraśnicę – Golinę przez: Węglew – Kawnice, Sługocinek – Kraśnica przez: Barbarkę- Spławie i Golinę). Wysokość wkładu własnego wynosi: 31 476,54 zł.

Wiceminister Rafał Weber  poinformował również o novum, którym jest Fundusz Inicjatyw Samorządowych. - Odgrywa on rolę tarczy antykryzysowej dla samorządów. Środki z funduszu  będzie można wykorzystać na bliskie ludziom inwestycje, np. w szkoły, przedszkola, wodociągi, szpitale czy domy pomocy społecznej, a także inne działania podejmowane w naszych małych Ojczyznach.  Gmina Golina będzie miała do dyspozycji kwotę 1 460 774,00 zł, to duże wsparcie, które z pewnością dobrze będzie wykorzystane w Waszej gminie – dodał wiceminister.

Burmistrz Mirosław Durczyński podziękował wiceministrowi za realizację przez rząd RP tak wielu ważnych mechanizmów wsparcia samorządów terytorialnych  a  Wojewodzie Wielkopolskiemu  za dotychczasową owocną współpracę. Przestawił też  pokrótce inwestycje, które są  już w trakcie realizacji bądź ich realizacja rozpocznie się wkrótce. Jest to m.in.:  adaptacja części budynku SP w Golinie z przeznaczeniem na utworzenie Gminnego Klubu Malucha  w ramach  resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” czy  utworzenie Dziennego Dom Senior+ w ramach wieloletniego programu „Senior+”.

Uczestnicy spotkania mieli okazję osobiście podziwiać postęp prac jednej z realizowanych inwestycji czyli  przebudowę byłej restauracji Smakosz na budynek użyteczności publicznej z przeznaczeniem  na usługi społeczne i edukacyjno-kulturalne.