Czwartek, 05 październik. Imieniny Apolinarego i Placyda.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

Ogłoszenie

Zespół ds. rewitalizacji – zaproszenie do udziału przedstawicieli z obszaru Gminy Golina

W związku z przygotowaniem „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Golina” zapraszamy przedstawicieli:

- Rady Miejskiej w Golinie

- Urzędu Miejskiego w Golinie

- jednostek organizacyjnych gminy, w tym: kultury, edukacji, opieki społecznej

- przedsiębiorstw,

- organizacji pozarządowych,

- mieszkańców,

- właścicieli, użytkowników, zarządców nieruchomości

 
do uczestnictwa w posiedzeniach i pracach Zespołu ds. Rewitalizacji.

 

Gminny Zespół ds. Rewitalizacji, jako organ konsultacyjny Burmistrza w zakresie rewitalizacji, zostaje powołany w celu zapewnienia współpracy ze wszystkimi grupami interesariuszy procesu rewitalizacji zdegradowanych obszarów gminy. Zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju z dnia 02.08.2015 r. w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, prace nad przygotowaniem GPR-u, jak również wdrażanie (realizacja) programu powinny być oparte na współpracy samorządu gminy ze wszystkimi grupami interesariuszy, w tym szczególnie ze społecznością obszarów rewitalizacji, innymi ich użytkownikami, przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi.
 
Deklarację uczestnictwa w pracach Zespołu ds. Rewitalizacji można składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Golinie, ul. Nowa 1,  (pokój 3.3) oraz elektronicznie na adres o.fronda@golina.pl

 

Informacji udziela:

Olga Frońda, tel. (63) 240-80-95 wew. 273

 

deklaracja - do pobrania