Wtorek, 03 październik. Imieniny Gerarda i Teresy.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu planuje ogłosić nabór dla osób fizycznych na prace związane z poprawą efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym poprzez modernizację/ wymianę źródła ciepła w budynkach jednorodzinnych lub lokalach mieszkalnych  na obszarze województwa wielkopolskiego, a w konsekwencji ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla (CO2).

 

Rodzaje przedsięwzięć, objętych dofinansowaniem: 

Modernizacja/ wymiana źródła ciepła wraz z ewentualną modernizacją/ wymianą instalacji c.o. i c.w.u., w tym zakup i montaż:

- kotłów olejowych,

- kotłów gazowych,

- kotłów gazowo - olejowych,

- ogrzewania elektrycznego,

- wymiennika ciepła/ węzła cieplnego,

- kotłów na paliwa stałe.


Planowany termin ogłoszenia naboru: 16 sierpnia 2017

 

Na realizację celu Programu WFOŚIGW przeznacza kwotę w wysokości do 5 000 000,00 zł.

Beneficjentami będą mogły być osoby fizyczne.   


Aktualne informacje będą udostępniane na stronie www.wfosgw.poznan.pl