Wtorek, 03 październik. Imieniny Gerarda i Teresy.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

WIZYTA U EWANGELIKÓW W ŻYCHLINIE

 

Jako dzieci Jednego Boga

Mający już ponad stuletnią tradycję Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan stał się cyklicznym świętem ekumenizmu. Co roku między 18 a 25 stycznia, czyli między dawnym świętami katedry św. Piotra a nawrócenia św. Pawła, chrześcijanie różnych wyznań spotykają się na całym świecie na ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, konferencjach, koncertach i innych spotkaniach. W tym roku przyświeca mu hasło: „Pojednanie – miłość Chrystusa przynagla nas”.

W związku z powyższym 22 stycznia 2017 r., uczniowie - Kamila Kusiołek, Mikołaj Nowak, Julia Sędziak, Natalia Libertowska, Karol Nowak, Kacper Jagodziński, Mateusz Kubiak, nauczyciele - s. Liliana Socha CSDP, Alina Król, Kinga Bąkowska, Agnieszka Dobrowolska, Iwona Kasprzak, Magdalena Mielcarek-Mirek, Przemysław Ciesielski ze Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie we współpracy z: Agnieszką Gilewską, Aliną Przybysławską, Ewą Dylewską i Weroniką Wojciechowską udali się na niedzielne nabożeństwo do kościoła należącego do parafii ewangelicko-reformowanej w Żychlinie k. Konina. Tam uczestniczyli w liturgii słowa, usłyszeli okolicznościową homilię wygłoszoną przez studenta teologii Michała Koktysza. Razem z miejscowymi ewangelikami wyznali wiarę w Trójjedynego Boga.

Po wspólnej modlitwie grupa z Goliny wysłuchała prelekcji prowadzącego liturgię i miejscowej parafianki – Danuty Sznycer. Dotyczyły ona historii kościoła reformowanego, żychlińskiej Wspólnoty oraz różnic w wyglądzie świątyń katolickich i ewangelickich.


Wizyta w Żychlinie, obok tej zeszłorocznej złożonej w parafii ewangelicko-augsburskiej w Koninie była doskonałą pomocą w praktycznym ugruntowanie wiedzy z zakresu rozłamu w kościele. Stanowiła także dobry sposób na przypomnienie 500-lecia Reformacji. Pozwoliła tez lepiej uzmysłowić sobie rolę i wagę ekumenizmu w Polsce, i na świecie.

Przemysław Ciesielski
źródło: episkopat.pl, ekumenia.pl

* * *

Serdecznie dziękujemy ks. Tadeuszowi Jelinkowi, Michałowi Koktyszowi, Danucie Sznycer za organizację spotkania, kierownik Centrum Usług Wspólnych w Golinie – Annie Górznej za pomoc w przygotowaniu wyjazdu do kościoła ewangelickiego w Żychlinie oraz Grzegorzowi Kubackiemu za bezpieczny przewóz.

Uczniowie, nauczyciele i sympatycy

Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego

w Golinie