Wtorek, 16 kwiecień. Imieniny Julii i Benedykta.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu planuje ogłosić nabór dla osób fizycznych na prace związane z poprawą efektywności energetycznej w budynkach jednorodzinnych poprzez ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla.  


Rodzaje przedsięwzięć, objętych dofinansowaniem: 

1. Prace termomodernizacyjne w budynkach jednorodzinnych wybudowanych przed rokiem 1999, w tym:

1) ocieplenie ścian zewnętrznych, dachów, stropodachów, podłóg na gruncie, stropów nad/pod nieogrzewanymi pomieszczeniami,

2) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, bram garażowych,

3) uzupełnieniem prac wskazanych w pkt. 1) i 2) może być modernizacja/ wymiana źródła ciepła wraz z ewentualną  modernizacją/ wymianą instalacji c.o. i c.w.u. czy także zakup i montaż mikroinstalacji (o mocy do 40 kW) w zakresie odnawialnych źródeł energii (OZE - systemy zaopatrzenia w ciepło i energię elektryczną) 

 

Planowany termin ogłoszenia naboru: 13 marca 2017 

Planowany termin rozpoczęcia naboru: 20 marca 2017 

Planowany termin zakończenia naboru: 31 marca 2017


Na realizację celu Programu WFOŚIGW przeznacza kwotę w wysokości do 10 000 000,00 zł 

 

Beneficjentami będą mogły być osoby fizyczne.    


Aktualne informacje będą udostępniane na stronie www.wfosgw.poznan.pl