Piątek, 21 czerwiec. Imieniny Alicji i Alojzego.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Placówka Terenowa w Koninie informuje:

 

Ogłaszamy zwycięzców eliminacji regionalnych VII  Ogólnopolskiego konkursu plastycznego  dla Dzieci

„Bezpiecznie na wsi to podstawa – środki chemiczne to nie zabawa”

Po raz siódmy  Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłosił  Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

„Bezpiecznie na wsi to podstawa – środki chemiczne to nie zabawa”

Celem  konkursu jest promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań   związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego; popularyzowanie wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat.

Zadaniem konkursowym było wykonanie pracy plastycznej w formacie A-3 w dowolnej technice, na temat zapobiegania wypadkom dzieci związanym z obecnością w gospodarstwie rolnym substancji chemicznych, w tym przede wszystkim substancji żrących, paliw, chemicznych środków ochrony roślin, nawozów (szczególnie wapna palonego) i rozpuszczalników organicznych ,a także substancji szkodliwych powstających w procesie produkcji rolniczej.

Konkurs przebiega w dwóch etapach: wojewódzkim i centralnym , obejmuje dwie grupy wiekowe uczestników: uczniów klas 0-III oraz klas IV-VI  szkoły podstawowej.

Na terenie  działania Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Koninie przeprowadzono eliminacje regionalne.

W dniu 7  kwietnia br. Regionalna Komisja Konkursowa ustaliła, ze w wyniku przeprowadzonych eliminacji wśród 491 uczniów z 22 szkół podstawowych Laureatami eliminacji regionalnych zostali:

w I grupie wiekowej (klasy 0 - 3)

I miejsce       - Klaudia Kaźmierczak, kl. II-Szkoła Podstawowa im. Gen. J. Bema  

                        w Starym Mieście

II miejsce      - Zofia Fic, kl.III – Szkoła Podstawowa im. Gen. J. Bema  

                        w Starym Mieście

 

III miejsce     - Eliza Lewicz, kl. II – Szkoła Podstawowa im. Gen. Wł. Andersa w      

                       Jaroszewicach Grodzieckich

 

w II grupie wiekowej (klasy 4 - 6)

I miejsce           - Nikola Dembowska, kl. V- Zespół Gimnazjalno-Szkolny w

                            Morzyczynie

II miejsce          - Natalia Choderna, kl. VI-Zespół Szkół w Grodźcu-Szkoła

                            Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej           

III miejsce        - Adam Goiński, kl. V – Szkoła Podstawowa w Skulsku

              Uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród laureatom konkursu przez przedstawicieli Placówki Terenowej KRUS w Koninie  nastąpi po wcześniejszych ustaleniach  w szkołach laureatów.

Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe i Dyplomy okolicznościowe ufundowane przez  Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dziękujemy członkom Komisji za aktywny udział  w rozstrzygnięciu i wyłonieniu laureatów  eliminacji regionalnych konkursu.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy. Wszystkim uczestnikom   dziękujemy za udział w konkursie i zapraszamy do  kolejnych edycji.

 

Opracowała:

Ewa Jakubowska

Kierownik Samodzielnego Referatu ds.

Prewencji, Rehabilitacji

i Orzecznictwa Lekarskiego