Wtorek, 16 kwiecień. Imieniny Julii i Benedykta.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018

do przedszkoli publicznych i klas I publicznych szkół podstawowych

 

Zgodnie z art. 204 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli i klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Golina, zostaną podane do publicznej wiadomości do 15 kwietnia 2017 r.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji zostaną opublikowane na stronie internetowej Gminy Golina www.golina.pl oraz na tablicach ogłoszeń w przedszkolu publicznym i stronach internetowych publicznych szkół podstawowych.

 

Anna Górzna

Kierownik Centrum Usług Wspólnych w Golinie