Niedziela, 19 maj. Imieniny Piotra i Mikołaja.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

  

Główne korzyści dla beneficjentów, biorących udział w projekcie: 

 • Stypendia dla uczestników projektu
 • Płatne staże lub praktyki
 • Gwarancja zatrudnienia
 • Dofinansowanie dojazdów z miejsca zamieszkania
 • Identyfikacja potrzeb oraz indywidualne poradnictwo zawodowe
 • Wsparcie psychologiczno-doradcze
 • Kompleksowe przygotowanie do powrotu na rynek pracy
 • Podniesienie, uzupełnienie lub zmiana kwalifikacji zawodowych
 • Szkolenia z aktywnego poszukiwania pracy
 • Indywidualne pośrednictwo pracy
 • Uzyskanie kompetencji kluczowych
 • Zwiększenie możliwości do trwałego i jakościowego zatrudnienia