Piątek, 21 czerwiec. Imieniny Alicji i Alojzego.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

Niezwykle inspirujący młodzieżowy obóz coachingowy

Po dwóch pierwszych warsztatach przygotowawczych zorganizowanych w ramach projektu Towarzystwa Samorządowego pn. „Młodzieżowe inspiracje”, dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, zespół młodzieży z gminy Golina wyruszył na pięciodniowy obóz coachingowy w dniach 13-18 sierpnia. Miał on miejsce na  Mazurach w Marózie, koło Olsztynka na terenie przepięknie zlokalizowanego wśród lasów i jezior ośrodka Rewita.

Młodzi uczestnicy wraz z opiekunami oraz  dorosłymi przedstawicielami lokalnej wspólnoty brali udział w warsztatach, które miały na celu wspólne zaplanowanie i opracowanie pomysłów na wdrożenie inicjatyw wzmacniających uczestnictwo  młodego pokolenia w życiu publicznym swojej małej ojczyzny. Warsztaty zostały przeprowadzone coachingową metodą pracy w oparciu o model GROW. A na czym on polega? Mianowicie ten czteroliterowy skrót, można przetłumaczyć najprościej, jako ROŚNIJ. Technika ta pozostawia duże pole do eksperymentowania i dostosowywania różnorodnych narzędzi, które pomagają osiągnąć zamierzony cel.  Praktyczne zastosowanie tego modelu polegało na tym, że na każdym z etapów uczestnicy szukali odpowiedzi, kreatywnych rozwiązań na postawione im pytania i wytyczone ćwiczenia przez trenera, panią Aldonę Olesiak. Podczas zajęć grupa pracowała nad ustalaniem bliższych i długotrwałych celów uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym oraz życiu lokalnej społeczności. Młodzież wspólnie z dorosłymi szukała odpowiedzi na pytania: jaki jest cel moich dążeń do zmiany najbliższego otoczenia, wzrostu zaangażowania młodego pokolenia w życie publiczne? jak będę się czuł, gdy go osiągnę? co zmieni się kiedy osiągnę swój cel i jak wpłynie to na moich bliskich i znajomych? Każdy miał za zadanie przyjrzeć się rzeczywistości, w której żyje. Zastanawiać się jak się w niej czuje i  zrozumieć mechanizmy, które wpłynęły na to jak jest teraz. To jakby dokładnie sprawdzić na mapie miejsce, w którym jesteśmy. Przeprowadzony trening coachingowy skłonił uczestników również do refleksji za co lubię swoją miejscowość, co ona dla mnie znaczy i jakie są moje marzenia na wykreowanie nowego jej wizerunku. Dobre zdiagnozowanie istniejącej sytuacji pozwoliło uczestnikom zrozumieć sens wyznaczonych celi. Młodzież przekonała się, że łatwiej jest kontrolować to, z czego zdajemy sobie sprawę, bo w przeciwnym razie to, czego nie jesteśmy świadomi kontroluje nas.

Uczestnicy określili możliwe sposoby osiągnięcia celu, nakreślili strategię i plany działania. Kreatywności i pomysłowości na tym etapie zajęć nie było końca. Golińska grupa przeprowadziła symulację posiedzenia rady gminy, podczas której trzyosobowy skład młodych radnych miał podjąć decyzję w jaki sposób zostanie zagospodarowany zakupiony przez gminę obszar przylegający do dużego osiedla mieszkaniowego. Pozostałe dwa zespoły to reprezentanci: „zielonych” czyli mieszkańców, którzy uważali, że na nowo zakupionym terenie powinien powstać park oraz „sportowców”, którzy przekonywali radnych do wybudowania placu zabaw oraz niewielkiego stadionu umożliwiającego aktywny wypoczynek. Radni mieli nie lada zadanie, gdyż przedstawiciele lokalnej społeczności doskonale przygotowali się do spotkania, przedstawiając przekonujące argumenty poparte dodatkowo przeprowadzonymi badaniami i sondażami. Młodzież odgrywając różne role wykazała się niezwykłą dojrzałością obywatelską, odpowiedzialnością, pomysłowością i kreatywnością. Choć członkowie grup bronili różnych kwestii, odnosili się do siebie z szacunkiem, zrozumieniem a przede wszystkim potrafili słuchać się nawzajem. Szukali kompromisów, które pozwoliłyby zjednoczyć się i osiągnąć wspólny cel. Postawa zaprezentowana przez młodych radnych, ich kultura słowa, godne zachowanie wobec pozostałych przedstawicieli lokalnej wspólnoty, mogłyby być wzorem dla naśladowania dla wielu dorosłych członków rad miast i gmin naszej naszych małych ojczyzn. Wszyscy świetnie odegrali powierzone role, a przeprowadzona symulacja była przedsmakiem realiów, z którymi już wkrótce mogą się zmierzyć.

Warsztaty pozwoliły zgłębić wiedzę na temat wymiaru zadań jakie spoczywają na samorządzie gminnym, zakresu praw, wolności i obowiązków obywatelskich. Na podstawie przekazanej wiedzy i cennych informacji uczestnicy wykreowali postać IDEALNEGO OBYWATELA z ogromnym potencjałem cennych wartości i umiejętności, z którym sami chcą się utożsamiać i „zarażać” innych.

Po kreatywnej burzy mózgów na przedostatnich zajęciach przyszedł w końcu czas na wybór inicjatyw, które przyczynią się do wzrostu partycypacji młodzieży w życie publiczne lokalnej społeczności. Grupa zdecydowała o utworzeniu Młodzieżowej Rady Miasta. Mimo, iż zarówno lista argumentów „za” jak i „przeciw” zapełniła się w mgnieniu oka, ani przez chwilę nie ulegli zwątpieniu, że to się może nie udać, dlatego bez wahania postanowili stawić czoła temu niełatwemu i bardzo odpowiedzialnemu zadaniu. Nakreślili harmonogramy, podzielili obowiązki i przygotowali listę wyzwań na kolejne miesiące pracy.  

Oprócz wytężonej pracy podczas zajęć był również czas na integrację, wspólną zabawę podczas ogniska, gry w kręgle, rozgrywkach w piłkę siatkową oraz wodnych szaleństw w aquapraku. Moc integracji towarzyszyła również podczas wspólnych posiłków, spacerów i wieczornych pogawędek. Uczestnicy mieli okazje w małej pigułce poznać lokalne zasoby i ciekawą historię okolicznych miejscowości. Zwiedzili Park Etnograficzny w Olsztynku biorąc udział w Regionalnym Święcie Ziół, wzięli udział w ciekawej lekcji historii, którą poprowadził przewodnik w  Muzeum w Grunwaldzie.

Wyjazd stanowił rodzaj motywacyjnej nagrody dla młodzieży, która na co dzień aktywnie angażuje się  w działalność społeczną na rzecz szkoły i lokalnej społeczności. Był okazją do podładowania „akumulatorów” do dalszych, zadań wytyczonych podczas zajęć oraz zbudowania silnego zespołu, który będzie zaczynem zmian społecznych w gminie Golina.