Piątek, 21 czerwiec. Imieniny Alicji i Alojzego.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY GOLINA

Nabór wniosków do projektu „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Golina, Rychwał, Tuliszków i Wierzbinek”

 

Gmina Golina ogłasza nabór wniosków do projektu partnerskiego obejmującego wykonanie instalacji fotowoltaicznych wytwarzających z promieniowania słonecznego energię elektryczną przeznaczoną na potrzeby budynków mieszkalnych.

 

Gmina Golina wraz z 3 gminami partnerskimi będzie się ubiegać o dofinansowanie tej inwestycji w ramach Działania 3.1: „Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 - 2020. Realizacja inwestycji będzie uzależniona od pozyskania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych (uzyskania dotacji).

 

W ramach projektu w gminie Golina planowana jest budowa ok. 170 mikroinstalacji na potrzeby budynków mieszkalnych osób fizycznych. Szacunkowy koszt 1 instalacji o mocy 3 kW to 20 tys. złotych – szacunkowy wkład mieszkańca to około 3 tys. złotych. Mikroinstalacje mogą być wykorzystywane wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego.

 

Wniosek o udział w projekcie dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Golinie – Biuro Informacji oraz na stronie internetowej www.golina.pl - w zakładce Aktualności.

 

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w terminie od 3 kwietnia 2017 r. do 21 kwietnia 2017 r. w Biurze Informacji Urzędu Miejskiego w Golinie, ul. Nowa 1, 62-590 Golina.

 

Osoby deklarujące chęć udziału w projekcie zobowiązane są do złożenia wniosku wraz z ankietą i fakturami za energię za rok 2016. Aby nieruchomość mogła być włączona do projektu, konieczne jest spełnienie warunków technicznych umożliwiających efektywną pracę mikroinstalacji:

- usytuowanie, kształt i powierzchnia dachu umożliwiające montaż ogniw,

- brak zacienienia, które ograniczałoby wytwarzanie energii elektrycznej przez ogniwa.

 

Informacje na temat projektu dostępne są pod nr tel. (63) 241-80-95 wew. 273, e-mail:  o.fronda@golina.pl lub osobiście w pok. nr 3.3 Urzędu Miejskiego w Golinie.

 

Ze względu na z góry określoną liczbę planowanych do realizacji instalacji o wyborze lokalizacji decydować będzie kolejność zgłoszeń.

 

Zapraszam naszych mieszkańców do zapoznania się z Regulaminem naboru wniosków dostępnym na stronie www.golina.pl w zakładce Aktualności i składania wniosków o udział w projekcie.

 

Załączniki do pobrania:  

Załącznik nr 1 - Wniosek o udział w projekcie  

Załącznik nr 2 -  Ankieta-panele fotowoltaiczne

 

Regulamin naboru wniosków