Czwartek, 05 październik. Imieniny Apolinarego i Placyda.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

Golina, 15.03.2017 r.

 

Szanowni mieszkańcy Gminy Golina

 

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ślesinie co roku w marcu przeprowadza Dzień Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych – ogólnopolską akcję organizowaną przez Polski Związek Logopedów.

Celem akcji jest ułatwienie osobom z zaburzeniami mowy dostępu do profesjonalnej diagnozy, rozpowszechnienie wiedzy logopedycznej oraz stworzenie warunków do szybkiej i rzetelnej konsultacji, informacji i diagnozy, a także pomoc zainteresowanym w rozwiązywaniu problemów z komunikacją słowną.

Akcja adresowana jest do wszystkich zainteresowanych osób. Poradnia oferuje pomoc rodzicom dzieci pragnących zadbać o prawidłowy rozwój mowy swojego dziecka oraz rodzicom dzieci, u których wymowa budzi niepokój i troskę.

Bezpłatna diagnoza logopedyczna dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Golina odbędzie się 18 marca 2017 r. tj. w sobotę w godz. 9:00 – 13:00, w Szkole Podstawowej im. Juliusza Słowackiego  w Golinie, ul. Wolności 20, 62-590 Golina.

Badania przeprowadzą logopedzi Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ślesinie,   tj. Pani Dorota Krej i Pani Magdalena Śliwińska.

 

Serdecznie zapraszam

 

Anna Górzna

Kierownik Centrum Usług Wspólnych

w Golinie