Piątek, 21 czerwiec. Imieniny Alicji i Alojzego.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez Gminę  Golina

na rok szkolny 2017/2018

 

Od 19 kwietnia 2017 r. w Przedszkolu w Golinie oraz oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych rozpocznie się rekrutacja na nowy rok szkolny 2017/2018 dla dzieci w wieku 3–6 lat zamieszkałych na terenie gminy Golina, które w roku szkolnym 2016/2017 nie uczęszczały do danego przedszkola lub oddziału przedszkolnego.

Wnioski o przyjęcie do placówki można składać do 8 maja 2017 r.

 

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego publiczne przedszkole placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się postępowanie uzupełniające.

 

Uwaga!

Kandydaci mieszkający poza obszarem gminy Golina mogą być przyjęci do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, przedszkole/oddział przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami.

 

Szczegółowy harmonogram rekrutacji przedstawia się następująco:

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu

rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu

uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 19.04.2017 r.

do 08.05.2017 r.

od 01.06.2017 r.

do 14.06.2017 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)

od 09.05.2017 r.

do 12.05.2017 r.

od 15.06.2017 r.

do 21.06.2017 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

15.05.2017 r.

23.06.2017 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 16.05.2017 r.

do 22.05.2017 r.

od 26.06.2017 r.

do 29.06.2017 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

29.05.2017 r.

30.06.2017 r.

 

Więcej informacji:

Uchwała nr XXXII/167/2017 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Golina (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z 2017 r., poz. 2618)

Zarządzenie Nr 18/2017 Burmistrza Goliny z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Golina w roku szkolnym 2017/2018

 

Do pobrania:  

1. UCHWAŁA NR XXXIII/167/2017 RADY MIEJSKIEJ W GOLINIE z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Golina 

2. Zarządzenie Nr 18/2017  Burmistrza Goliny z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Golina w roku szkolnym 2017/2018