Piątek, 24 marzec. Imieniny Marka i Gabriela.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

 

Gmina Golina przystąpiła do opracowania 
PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ dla Gminy Golina.
(PGN)

 

Czym jest PGN?

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Golina stanowi usystematyzowanie działań w gminie na rzecz poprawy jakości powietrza, a tym samym zmniejszenia emisji CO2. Ograniczenie emisji można osiągnąć między innymi poprzez:

  • termomodernizację budynków,
  • modernizację systemów ogrzewania budynków mieszkalnych, usługowych, produkcyjnych,
  • wymianę węglowych kotłów na kotły opalane gazem ziemnym lub biomasą,
  • instalację odnawialnych źródeł energii typu: kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, pompy ciepła,

·       instalacje energooszczędnych technologii produkcji.

Plan niskiej emisji pozwoli na:

  • zaplanowanie i zabezpieczenie środków finansowych na realizację priorytetowych dla gminy projektów w latach 2015-2020,

·       wzmocni szansę uzyskania przez gminę i przedsiębiorców dofinansowania ze środków UE w NOWEJ PERPEKTYWIE 2014-2020.

Korzyści z realizacji tych projektów to:

  • oszczędność zużycia ciepła,
  • niższe koszty ogrzewania i przygotowywania ciepłej wody użytkowej,
  • komfort cieplny,
  • czystsze powietrze w mieście.

Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Golina jest szansą na uzyskanie przez Gminę i przedsiębiorców dofinansowania ze środków UE, co zwiększa konkurencyjność gospodarki i prowadzi do wzrostu zatrudnienia oraz rozwoju gospodarczego regionu. Dla jego opracowania konieczna jest rzetelna inwentaryzacja źródeł ciepła, emisji gazów cieplarnianych i planowanych inwestycji dot. oszczędności energii.

·         Zarządcy budynków wielorodzinnych

·         Właściciele budynków jednorodzinnych

·         Przedsiębiorcy

·         Administratorzy budynków użyteczności publicznej

 

Włączcie się aktywnie do opracowania

PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

dla Gminy Golina


wypełnijcie ankietę: budynki mieszkalne, budynki użyteczności publicznej, przedsiebiorstwa  

lub pobierzcie ją w Urzędzie Miejskim w Golinie