Wtorek, 16 kwiecień. Imieniny Julii i Benedykta.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

Nagroda za aktywność dla Anny Kapturskiej

 

3 lipca w Licheniu, podczas konferencji „Wiejska Polska", nagrodzono najlepsze inicjatywy w ramach funduszu sołeckiego oraz doceniono zaangażowanie najaktywniejszych mieszkańców sołectw.

Pierwsze miejsce zajęła Anna Kapturska sołtys wsi Spławie. Jako dowód szczególnego uznania efektów aktywności społecznej z rąk pana Krzysztofa Grabowskiego Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Prezesa KSS Ireneusza Niewiarowskiego odebrała statuetkę „Sołecka Nike" oraz nagrodę rzeczową myjkę ciśnieniową.  

II miejsce zajęła Teresa Skrzypczak, sołtys sołectwa Piaski-Zalesie w gminie Miejska Górka, III miejsce zajął Sylwester Dzikowski, członek rady sołeckiej wsi Stanisława w gminie Kawęczyn. Wyróżnienie otrzymała Jadwiga Nowak, sołtys sołectwa Osłonin w gminie Przemęt.

Czwarta edycja konkursu „Fundusz Sołecki - najlepsza inicjatywa" przy współpracy Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów z Samorządem Województwa Wielkopolskiego wyłoniła następujących zwycięzców:

Pierwsze miejsce sołectwo Stanisława (gmina Kawęczyn) - za projekt „Imieniny Wsi Stanisława".

II miejsce przypadło w udziale sołectwu Piaski-Zalesie w gminie Miejska Górka za projekt pn.: „Zwiastun wiosny - niezapominajka".

III miejsce zajął projekt pn.: „Marianka z lasu i piwa miodowego słynąca...." Centrum pszczelarstwa miejscem spotkań lokalnej społeczności, sołectwo Marianka Siemieńska w gminie Łęka Opatowska.

Dwa równorzędne wyróżnienia otrzymały projekty:

 „Zagospodarowanie terenu na miejsce spotkań i rozrywki dla dorosłych i dzieci", sołectwo Osłonin, gmina Przemęt oraz „Pięknieje wieś Osiecza Pierwsza - II etap" zrealizowany przez sołectwo Osiecza Pierwsza w gminie Rzgów.

Konkurs sprzyja aktywizacji, mobilizacji mieszkańców wsi do realizacji inicjatyw zmierzających do rozwoju swoich małych ojczyzn, podejmowania współpracy, lokalnego dialogu i  krzewienia społeczeństwa obywatelskiego na wsi.  Konkurs daję szansę prezentacji przykładów inicjatyw i aktywności mieszkańców, którzy w sposób bezinteresowny podejmują się działań rozwijających aktywność lokalną, poprawiają wizerunek swoich wsi, rozbudowują poczucie własnej wartości i dumy z miejscowości w której mieszkają, pozwalają poznać historię miejsca zamieszkania i regionu, tradycje ludowe, tradycje kulinarne, a także zwiększać udział mieszkańców w realizacji zadań publicznych i integrować współpracę z władzami samorządowymi.

Warto zaznaczyć, że obecnie z funduszu sołeckiego korzysta już ok. 70 procent polskich gmin. Z pewnością zaprezentowane zwycięskie inicjatywy będą inspiracją dla sołectw gminy Golina a sukces pani Anny Kapturskiej zmobilizuje pozostałych sołtysów oraz mieszkańców do nietuzinkowych działań, które mają szansę na wyróżnienia a nawet zwycięstwo  w kolejnych edycjach konkursu „Fundusz Sołecki - najlepsza inicjatywa".

Nagrody rzeczowe wartości 20 tys. zł były współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Krajowej Sieci Obszarów wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

1

2

3

4

5