środa, 22 marzec. Imieniny Bogusława i Katarzyny.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

INFORMACJA O PLANOWANEJ KONTROLI POSESJI

1

 

Urząd Miejski i Straż Miejska w Golinie pragnie poinformować, iż od 15.03.2016 r. do 30.04.2016 r. w godzinach od  9:00 do 14:00, na terenie Gminy Golina zostanie przeprowadzona „AKCJA POSESJA". Akcja ma na celu przegląd posesji pod względem ogólnego porządku  i ładu, właściwego zbierania i przechowywania odpadów komunalnych, szczepień psów przeciwko wściekliźnie oraz właściwego oznaczenia numerem porządkowym nieruchomości.

 

 

Przegląd posesji zostanie przeprowadzony w składzie : 
Przedstawiciele Straży Miejskiej:                                                                 

 Komendant - Zdzisław Staszak                                                                     
 Inspektor - Zbigniew Bugaj.

Podstawa prawna :
Ustawa z dnia 13 września 1996r - o utrzymaniu porządku i czystości gminach (Dz. U. Nr 236, poz. 2008 z 2005 r. z późn. zm.). Uchwała Nr XII/52/2015 Rady Miejskiej w Golinie z 22 października 2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Golina.

UPRZEJMIE  PROSIMY  O  PRZYGOTOWANIE DEKLARACJI  O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ DOKUMENTÓW  POTWIERDZAJĄCYCH  SZCZEPIENIE  PSÓW.

 

 

                                                                              Komendant Straży Miejskiej                                                                                                                              

                                                                                   Zdzisław Staszak