Niedziela, 19 maj. Imieniny Piotra i Mikołaja.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

               Golina  pamięta!              

„W hołdzie Ofiarom Zbrodni Katyńskiej
oraz dla uczczenia pamięci wszystkich
wymordowanych przez NKWD na mocy decyzji
naczelnych władz Związku Sowieckiego z 5 marca 1940 roku,
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia dzień 13 kwietnia
Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej".

(uchwała Sejmu RP z dn. 14.11.2007 r. w sprawie ustanowieniaDnia Pamięci Ofiar Katyńskich)

 

To już siódmy raz, kiedy mieszkańcy Goliny i okolic mogli czcić pamięć zamordowanych w Katyniu, dzięki zaangażowaniu społeczności Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie. Te bolesne wydarzenia z roku 1940 na trwałe wpisały się w świadomość narodową Polaków. Naszym obowiązkiem jest przypominanie kolejnym pokoleniom o tej bolesnej karcie w historii. Wszystko zaczęło się od realizacji projektu Katyń... ocalić od zapomnienia... w 2010 roku i odsłonięcia obelisku poświęconego Michałowi Kobylińskiemu - kierownikowi Szkoły Podstawowej w Golinie oraz wszystkim Ofiarom Zbrodni Katyńskiej. Wśród nich był też Stanisław Litman - aspirant Policji Państwowej. Jak widać, Szkoła Podstawowa w Golinie pamięta nie tylko przy okazji okrągłych rocznic, dlatego każdego roku odbywają się uroczystości z wielkim rozmachem.

Fakt ten docenili Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej  prof. dr hab. Wojciech Fałkowski oraz Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffmann, którzy uroczystość objęli honorowym patronatem. Obecnością natomiast zaszczyciła nas senator RP Margareta Budner, komendant 26. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zegrzu pułkownik Rafał Smuszkiewicz oraz zastępca dowódcy 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu pułkownik Dariusz Płóciennik.

Jak wyglądał dzień 14 kwietnia w Golinie?

Obchody rozpoczęła Msza Święta koncelebrowana przez księdza kanonika Andrzeja Urbańskiego proboszcza Parafii Matki Bożej Szkaplerznej w Golinie oraz księdza Prałata Mariana Górskiego. Wzięła w niej udział społeczność szkolna, lokalna, zaproszeni goście z gminy i powiatu, przedstawiciele władz samorządowych, sztandary wojskowe, kombatanckie, strażackie oraz szkolne. Po mszy nastąpił przemarsz główną ulicą miasta. Rozpoczynał go Szwadron Kawalerii Ziemi Konińskiej na czele z rotmistrzem Maciejem Chojnackim. Na placu szkolnym, po przemówieniu Burmistrza Goliny Mirosława Durczyńskiego, nastąpiło złożenie kwiatów. Jak co roku, doniosłości  dodała salwa honorowa i odczytanie Apelu Pamięci przez majora Grzegorza Schmidta z 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu. Całość uświetniła Młodzieżowa Orkiestra Dęta ZSGE im. S. Staszica w Koninie oraz Grupa Rekonstrukcji z II Liceum im. K. K. Baczyńskiego w Koninie. Goście mogli podziwiać zdolności plastyczne uczniów, czego owocem była wystawa prac poświęconych Zbrodni Katyńskiej. Została ona ostatnio wzbogacona kącikiem żołnierskim oraz prezentacją multimedialną przybliżającą postacie Michała Kobylińskiego i Stanisława Litmana. Wydawać by się mogło, że 7 lat organizacji takich uroczystości sprawi, że niczym społeczność szkolna nie zaskoczy. Nic bardziej mylnego. Każda z zaprezentowanych prac była po raz pierwszy ukazana publicznie. Były to wiersze naszych uczniów, plakaty ukazujące w formie komiksów fakty z życia naszych bohaterów, czy uroczystości związanych ze Zbrodnią Katyńską w naszej szkole, a także makiety obelisku czy cmentarza katyńskiego. Każda praca budziła podziw. W ich przygotowanie włączali się również rodzice. Jak zawsze, pragnąc dać trwały wyraz uroczystości, gościom wręczono folder.

Na kartach kroniki szkolnej oraz okolicznościowej Księgi Pamiątkowej zostały zapisane wzruszające sentencje uznania dla ogromnej pracy, jaką wykonują wszyscy pracownicy szkoły wraz z uczniami pod kierunkiem dyrekcji: Jolanty Kruckiej, Joanny SmuszkiewiczKatarzyny Szadkowskiej. Społeczność Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie specjalizuje się w wielu spektakularnych przedsięwzięciach, wynika to nie tylko z umiejętności i sumienności, ale także z serca, jakie każdy wkłada w swą pracę.

Dziękujemy wszystkim za udział w tej „żywej lekcji historii", „lekcji patriotyzmu", która pozwala budować tożsamość narodową.

Dzięki takim uroczystościom przywracamy pamięci osoby zasłużone, zapomniane... „Musimy być strażnikami prawdy" i dbać, by nigdy nie została zapomniana....

Paulina Kubsik

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

13

14

15

16

17

17

18

20