Niedziela, 19 maj. Imieniny Piotra i Mikołaja.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

1

Dnia 30 maja 2016 r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Ceków-Kolonia reprezentowaną przez Wójta Gminy Ceków-Kolonia Pana Mariusza Chojnackiego, a Zarządem Województwa Wielkopolskiego reprezentowanym przez Dyrektora Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Pana Huberta Zobla o dofinansowanie projektu „Zakup sprzętu specjalistycznego do zapobiegania, likwidacji skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych dla jednostek OSP regionu Kalisko-Konińskiego" w ramach WRPO działanie 4.1.5 Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno - ekologicznego i służb ratowniczych na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii. Wartość projektu wynosi 5 400 000 zł z czego dofinansowanie pokrywa 70,64% czyli 3 814 020 zł. Projekt jest realizowany przez Gminę Ceków - Kolonia (lidera) w partnerstwie z Gminą Czajków, Gminą Rychtal, Gminą Szczytniki, Gminą Golina oraz Gminą i Miastem Tuliszków.

Przedmiotem projektu jest zakup 6 sztuk średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych wraz z podstawowym wyposażeniem dla 6 jednostek OSP regionu kalisko-konińskiego:

  • OSP Ceków (Powiat Kaliski),

  • OSP Golina (Powiat Koniński),

  • OSP Czajków (Powiat Ostrzeszowski),

  • OSP Szczytniki (Powiat Kaliski),

  • OSP Grzymiszew (Powiat Turecki),

  • OSP Rychtal (Powiat Kępiński).

Projekt jest realizowany z udziałem Unii Europejskiej przy dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.