Piątek, 24 marzec. Imieniny Marka i Gabriela.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

 

 Bociany w gminie Golina

 W dniu 27.06.2016 Mariusz Kępiński, członek Grupy Badawczej Bociana Białego, przeprowadził na terenie Gminy Golina kontrolę gniazd bociana białego. Celem akcji było sprawdzenie bezpieczeństwa piskląt, w szczególności oczyszczenie gniazda ze śmieci, które bociany przynoszą wraz z wyściółką. Szczególnie niebezpieczne dla małych ptaków są plastikowe sznurki, w które zaplątują się pisklaki. Dodatkowo w jednym nie zasiedlonym gnieździe dokonano przycięcia gałęzi wierzby, która to rosnąć zasłoniła bocianie gniazdo, uniemożliwiając bocianom lądowanie na nim. Podczas tych wszystkich  prac dokonano także obrączkowania młodych bocianów.

Na terenie gminy Golina zlokalizowano 38 gniazd. 12 gniazd w tym roku jest nie zasiedlonych. W 5 gniazdach obserwowany był dorosły bocian lub para, jednak gniazda te nie posiadały lęgu. W dwóch przypadkach jest brak możliwości pojazdu podnośnikiem (w pierwszym gnieździe, poprzez obserwacje lunetą, stwierdzono co najmniej dwa pisklaki, podobnie w drugim gnieździe). Do dwóch gniazd nie uzyskano pozwolenia gospodarza na wjazd podnośnikiem (w pierwszym przypadku co najmniej 2 pisklaki, w drugim prawdopodobnie 1 pisklę).

Bezpośrednio z podnośnika skontrolowano 21 gniazd, z tego z lęgiem było 17 gniazd. W 3 gniazdach wyciągnięto sznurki, w kolejnych 3 usunięto folie i inne śmieci(folia zmniejsza przepuszczalność gniazda, spowalniając odpływ wody w czasie deszczy). Na szczęście w żadnym z tych gniazd nie było zaplątanych piskląt.

Podczas tej akcji zaobrączkowano 39 piskląt. Dzięki pomiarowi długości dzioba, możemy stwierdzić, że w czasie obrączkowania najmłodsze pisklę miało 21 dni (Sługocinek Kolonia), natomiast najstarsze 44 dni (Kolno). Gniazd z jednym pisklakiem było 1, z dwoma pisklętami  11, z trzema pisklętami 4 oraz jedno gniazdo w miejscowości Radolina z czterema pisklętami.

Szczególne podziękowania należą się Burmistrzowi Goliny, Panu Mirosławowi Durczyńskiemu za pokrycie kosztu wynajęcia podnośnika koszowego oraz Pani Katarzynie Jankowiak za koordynowanie akcji ze strony Urzędu Miejskiego. Firmie Dialeo s.c. wraz z operatorem podnośnika  Panem Krzysztofem Lewandowskim za bezpieczne i sprawne przeprowadzenie całej akcji. Panią Juli Lachowicz (obecnie abiturientka trzeciego roku technikum weterynaryjnego we Wrześni), oraz Agnieszce Kucharskiej (także przyszłej studentce weterynarii) za pomoc w obrączkowaniu, przy ostatnim gnieździe, pomimo bardzo późnej pory. Podziękowania należą się także gospodarzom poszczególnych gniazd za udostępnienie wjazdu podnośnika na ich teren a nieraz nawet w ich uprawy rolne.

Na zakończenie, jako ciekawostkę naukową, należy dodać, że podczas wyszukiwania gniazd, na łąkach koło miejscowości Radolina udało się odczytać obrączkę przebywającego tam bociana.  Z otrzymanej odpowiedzi od Stacji Ornitologicznej Muzeum i Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku wynika, że bocian był zaobrączkowany w 2011 roku w gminie Babiak, powiat Kolski, 44 km od miejsca odczytania. Natomiast w 2014 roku był dwa razy odczytany w Niemczech w okolicach Brandenburgi.

 

1

2

3

4