Wtorek, 16 kwiecień. Imieniny Julii i Benedykta.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

   OGŁOSZENIE   

Burmistrz Goliny informuje, iż sporządzony został spis wyborców Gminy Golina w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.

Spis udostępniany jest w Urzędzie Miejskim w Golinie w godzinach pracy Urzędu.

Pomiędzy 20 kwietnia a 4 maja 2015r., każdy wyborca może sprawdzić, czy został uwzględniony w spisie. Na pisemny wniosek wyborcy gmina udziela informacji, czy osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub w nim nie figuruje (w tym również powodu skreślenia ze spisu) albo, że dane wyborcy podane  we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu. Na żądanie udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie.