Poniedziałek, 15 lipiec. Imieniny Henryka i Włodzimierza.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

 1

Centrum PISOP ogłosiło kolejną edycję Konkursu Mikrodotacji Wielkopolska Wiara. O Mikrodotacje do 5 tys. zł, mogą ubiegać się:

  • młode organizacje pozarządowe tj. zarejestrowanie nie wcześniej niż 18 miesięcy do dnia złożenia Oferty, z rocznym budżetem nie przekraczającym 25 tys. zł.
  • grupy nieformalne i samopomocowe - min. 3 osoby pełnoletnie.

Oferenci mogą pozyskiwać środki na:

  • inicjatywy oddolne - działania mieszczące się w sferze pożytku publicznego, czyli w jednym z obszarów wymienionych w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego m.in. sport, kultura, edukacja.

Działania te, w dowolnej formie np. warsztatów, spotkań, targów, mogą być kierowane do społeczności lokalnej, dzieci, młodzieży, osób starszych, osób niepełnosprawnych, bezrobotnych.

  • rozwój organizacji - młode organizacje pozarządowe tj. zarejestrowanie nie wcześniej niż 18 miesięcy do dnia złożenia Oferty, z rocznym budżetem nie przekraczającym 25 tys. zł. będą mogły także pozyskać środki na swój rozwój tj. opracowanie planu rozwoju, zakup potrzebnego sprzętu, poszerzenie zakresu działań, podniesienie kwalifikacji zespołu.

Wymagane jest 10% wkładu własnego. Wkład ten może być zapewniony poprzez pracę wolontariuszy tzw. wkład osobowy.

 

Bardzo ważne bowiem jest, aby projekty angażowały do działania, pomocy przy projekcie społeczności lokalne.

 

Inicjatywy w ramach konkursu mogą być realizowane w okresie od 1. czerwca do 31. października 2015 roku.

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest złożenie oferty za pośrednictwem generatora (www.pisop.org.pl/fio)  najpóźniej do 17. kwietnia 2015 roku, do godziny 15.00.

Dodatkowo wysłać należy jeden egzemplarz papierowy.

Na etapie tworzenia projektów, wypełniania ofert oferujemy bezpłatną pomoc doradców.

 

Regulamin konkursu, generator, wzór formularza ofertowego oraz kontakty do doradców dostępne są na stronie www.pisop.org.pl/fio.

 

W przypadku pytań, prosimy o kontakt z Maciejem Nowickim pod numerem telefonu 534 205 699 lub mailowo maciej.nowicki@pisop.org.pl.

 

Projekt Wielkopolska Wiara Aktywnie Działa dofinansowany jest ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 

Projekt został objęty patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Pana Marka Woźniaka.