Niedziela, 19 maj. Imieniny Piotra i Mikołaja.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

Gminna Spartakiada Sportowo - Rekreacyjna

Golina 10 maja 2015 roku

  

Spartakiada Sportowo - Rekreacyjna LZS   odbyła się 10 maja 2015 roku na stadionie Polonii Golina.

W zmaganiach rywalizowali sportowcy z 8 sołectw gminy Golina. Przedstawiciele drużyn współzawodniczyli w 9 konkurencjach: przeciąganie liny, sztafeta sprawnościowa, przenoszenie partnera, skok w dal z miejsca, trójbój władz samorządowych, bieg na 400 m, rzut oponą, przetaczanie opony , bieg w workach.

Klasyfikacja konkurencji indywidualnych :
 - przeciąganie liny I miejsce Spławie- P. Wójcik, R. Kaźmierczak, P. Witasik, M.  Nowak

1


 -sztafeta sprawnościowa  I miejsce Radolina - W. Czajka, W. Szymczak, M. Adamski

2


 - przenoszenie partnera I miejsce Radolina- A.  Olszewski,  S.Olszewski

3

-  skok w dal z miejsca  I miejsce Spławie- D. Świątek, B. Klimczak

4


 -trójbój władz samorządowych  I miejsce Adamów - P. Puszkarek

5

- bieg na 400 metrów  I miejsce Radolina  - M. Olszewski

6

- rzut oponą  I miejsce Spławie - M. Nowiński

7

- przetaczanie opony  I miejsce Spławie - K. Kwitowski  

8

 -bieg w workach  I miejsce  Radolina- J. Czajka

9

 

Klasyfikacja końcowa:

I MIEJSCE - STRAŻAK RADOLINA

II MIEJSCE- SPŁAWIE

III  MIEJSCE- GOLINA KOLONIA

IV  MIEJSCE- GOLINA

V  MIEJSCE  - PRZYJMA

VI  MIEJSCE- ADAMÓW

VII  MIEJSCE -  ROSOCHA

VIII  MIEJSCE - KAWNICE

     

     Najlepszym sportowcom Spartakiady puchary i medale wręczyli burmistrz Goliny Mirosław Durczyński, przewodnicząca  Rady  Miejskiej w  Golinie  Urszula  Furmaniak i radny  Wojciech Grodzki. Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwali: koordynator sportu  Robert Iwiński  oraz nauczyciele wychowania fizycznego: Hubert Kulczak, Piotr  Jabłoński, Daniel  Kaczan i Michał Witkowski.

 

 
Robert Iwiński

10