Piątek, 21 czerwiec. Imieniny Alicji i Alojzego.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Placówka Terenowa w Koninie informuje:

 

Ogłaszamy  VIII edycję konkursu plastycznego  dla Dzieci

„Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”

Honorowy Patronat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Organizatorem konkursu jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Współorganizatorem konkursu jest Państwowa Inspekcja Pracy.

Celem  konkursu jest promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań   związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego; popularyzowanie wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat.

Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej w formacie A-3
w dowolnej technice, na temat zapobiegania najczęściej występującym w gospodarstwach rolnych wypadkom – upadkom osób.

Konkurs przebiega w dwóch etapach: wojewódzkim i centralnym .

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych w kategoriach wiekowych:

I grupa-    klasy 0-  III   szkoły podstawowej

II grupa - klasy IV-VII  szkoły podstawowej

            Etap wojewódzki poprzedzony zostanie eliminacjami regionalnymi.

Prace laureatów każdego ze szczebli będą nagrodzone, a uroczysty finał etapu centralnego odbędzie się w Warszawie, gdzie autorom najciekawszych prac zostaną wręczone nagrody: sprzęt multimedialny ufundowany przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a także zestawy upominków przygotowane przez MRiRW, PIP, patronów konkursu oraz firmy współpracujące.

 

Wszystkich zainteresowanych udziałem w tegorocznej edycji konkursu prosimy o zapoznanie się z zasadami uczestnictwa w konkursie.

 

Regulamin konkursu  dostępny jest: w Oddziałach Regionalnych i Placówkach Terenowych KRUS oraz na stronie internetowej KRUS: www.krus.gov.pl.