środa, 06 grudzień. Imieniny Mikołaja i Emiliana.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

Uroczyste otwarcie ulicy Piaskowej w Golinie  

W dniu 17 października 2018 r. nastąpiło uroczyste otwarcie przebudowanej drogi powiatowej - ulicy Piaskowej w Golinie.  Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali (od lewej) przedstawiciel Wykonawcy - z firmy Dropinex inż. Stanisław Dropiński, Starosta Koniński -  Stanisław Bielik, Burmistrz Goliny - Mirosław Durczyński. 

Przedmiot inwestycji obejmował wykonanie: 1. Nawierzchni jezdni z MMA, 2. Nawierzchni zjazdów z BKB, 3. Nawierzchni zjazdów z MMA, 4. Nawierzchni chodników z BKB, 5. Krawężników betonowych 15x30x100, 6. Krawężników betonowych 15x22x100, 7. Krawężników betonowych 12x25x100, 8. Ścieków przykrawężnikowych, 9. Obrzeży betonowych 30x8, 10. Studni rewizyjnych o śr. 1000mm, 11. Studni rewizyjnych o śr. 1200mm, 12. Kanalizacji deszczowej z rur PP o śr. 600mm, 13. Kanałów z rur PVC-U o śr. 200, 315 mm, 14. Kanałów z rur PVC o śr. 160mm, 15. Studzienek ściekowych ulicznych

Realizację zamówienia, która wyniosła 1.947.530,61 zł zakończono zgodnie z terminem.

Źródło finansowania: środki z budżetu powiatu konińskiego oraz budżetu gminy Golina.