Wtorek, 05 marzec. Imieniny Fryderyka i Wacława.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

 

 Podpisano umowę o dofinansowanie na uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej  

8 czerwca 2018 r. w Starym Mieście została podpisana umowa o dofinansowanie na zadanie związane z "Uregulowaniem gospodarki wodno - ściekowej na terenie gmin Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji" - w tym m.in na terenie Gminy Golina. Wartość projektu obejmującego obszar Gminy Golina wyniosła 25 611 585,21 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE 12 175 306,56 zł. Projekt zakłada skanalizowanie następujących miejscowości: Kawnice, Węglew, Kraśnica, Golina, Spławie, Adamów, Adamów - Kolonia, Golina - Kolonia. Zadanie zostanie zrealizowane w terminie do 01.06.2020 r. Zakres rzeczowy obejmuje: budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Golina o długości 25,996 km, przebudowę mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków, co w rezultacie doprowadzi do zwiększenia liczby osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków do 3 579. 

Cele i rezultaty projektu:

- poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin K OSI

- zwiększenie dostępności do systemu kanalizacji zbiorczej mieszkańców obszaru gmin K OSI

- zwiększenie atrakcyjności turystycznej, inwestycyjnej i gospodarczej obszaru gmin K OSI

- poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez eliminację zrzutów ścieków nieoczyszczonych

- poprawa standardu życia mieszkańców obszaru gmin K OSI