Niedziela, 19 maj. Imieniny Piotra i Mikołaja.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

Poniżej zamieszczono ogłoszenia o naborach wniosków o przyznanie pomocy w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:

- nr 9/2018 dot. Premii na otwarcie działalności (nr 9)

- nr 10/2018 dot. Rozwoju przedsiębiorczości (nr 10)

oraz ogłoszenia naborów wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020:

- nr 6/2018/G dot. Rozwoju obiektów kultury na obszarze LGD (nr 6G)

- nr 7/2018/G dot. Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych - promocja turystyki.(nr 7G)

- nr 8/2018/G dot. Zachowania dziedzictwa lokalnego - działania edukacyjne i rozwojowe (nr 8G)

 

- nr 9/2018/G dot. Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych - promocja dziedzictwa (nr 9 G)