Piątek, 21 czerwiec. Imieniny Alicji i Alojzego.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Placówka Terenowa w Koninie informuje:

 

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza kolejną, XVI edycję Ogólnokrajowego Konkursu "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne" , w kategorii gospodarstw indywidualnych organizowanego wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, i Państwową Inspekcją Pracy i Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Konkurs przebiegać będzie pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  Andrzeja Dudy.

Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych.

Do konkursu mogą być zgłaszane gospodarstwa, których właścicielami są osoby  pełnoletnie  prowadzące produkcyjną działalność rolniczą, ubezpieczone w KRUS (przynajmniej jeden z właścicieli).

Konkurs ma charakter ogólnokrajowy  i  przebiega  w trzech etapach: regionalnym, wojewódzkim i centralnym.

Podstawą oceny gospodarstw są stwierdzone w nich zagrożenia. Przy ocenie brane są pod uwagę:

·         organizacja obejścia i podwórza gospodarstwa,

·         ład  i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy,

·         stan techniczny budynków inwentarskich i gospodarczych,

·         stan techniczny maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych  w gospodarstwie rolnym,

·          warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich,

·         wyposażenie w ubrania robocze i  środki  ochrony osobistej,

·         przechowywanie środków ochrony roślin i innych substancji niebezpiecznych,

·         estetyka gospodarstw,

·         zastosowane rozwiązania organizacyjne, technologiczne i techniczne wpływające na bezpieczeństwo osób pracujących i przebywających w gospodarstwie rolnym.

 

Wszystkich zainteresowanych udziałem w tegorocznej edycji konkursu prosimy o zapoznanie się z zasadami uczestnictwa w konkursie.

 

Zgłoszenia do udziału w konkursie należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do  31 marca 2018 roku na stosownym formularzu i złożyć w najbliższej Placówce Terenowej KRUS.

 

Regulamin konkursu oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są: w Placówkach Terenowych  i Oddziałach Regionalnych KRUS , w prasie oraz  na stronie internetowej KRUS  www.krus.gov.pl .

 

Zapraszamy właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVI edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

 

 

    Opracował:                                 

Ewa Jakubowska

Kierownik Samodzielnego

Referatu ds  Prewencji, Rehabilitacji

I Orzecznictwa lekarskiego

PT KRUS w Koninie