Poniedziałek, 26 luty. Imieniny Mirosława i Aleksandra.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

KOMUNIKAT

MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W GOLINIE

 

z dnia 1 października 2018 r.

o losowaniu numerów list kandydatów w wyborach samorządowych

zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

Miejska Komisja Wyborcza w Golinie informuje, że zgodnie z art. 410 §7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) na podstawie rejestracji list kandydatów w wyborach do rady gminy na obszarze jej właściwości, najpóźniej w 21 dniu przed dniem wyborów, przyznaje zarejestrowanym w wyborach do rady gminy listom kandydatów komitetów niespełniających żadnego z warunków określonych w art. 409 numery:

1)   dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w więcej niż jednym okręgu wyborczym – spośród numerów następujących po numerach przyznanych w trybie § 5 pkt 2;

2)      dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w jednym okręgu wyborczym – spośród numerów następujących po numerach przyznanych w trybie pkt 1.

Publiczne losowanie odbędzie się w dniu 2 października 2018 r. i rozpocznie się  o godz. 1700 w sali narad Urzędu Miejskiego w Golinie  ul. Nowa 1.

Z przeprowadzonego losowania zostanie sporządzony protokół, a informacja o przyznanych numerach list kandydatów niezwłocznie zostanie przekazana, w formie komunikatu, komitetom wyborczym z terenu właściwości Miejskiej Komisji Wyborczej w Golinie oraz opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej  i podana do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

                  Przewodnicząca

                  Miejskiej Komisji Wyborczej

               w Golinie 

          /-/ Halina  Sznycer