Czwartek, 30 listopad. Imieniny Andrzeja i Konstantego.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

Żywa lekcja patriotyzmu       

Golina upamiętnia Ofiary Zbrodni Katyńskiej

To już 8 lat, od kiedy Golina czci pamięć wszystkich wymordowanych przez NKWD w 1940 roku  na mocy decyzji naczelnych władz Związku Sowieckiego.

Dnia 12 kwietnia 2018 roku dzięki zaangażowaniu uczniów i nauczycieli pod kierunkiem pani dyrektor Jolanty Kruckiej ze Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie mieszkańcy gminy i powiatu wzięli udział w niezwykle doniosłej uroczystości. Jak co roku rozpoczynała ją Msza Święta, podczas której składano dary ofiarne. Po niej nastąpił  przemarsz główną ulicą Goliny ze Szwadronem Kawalerii Ziemi Konińskiej na czele z Panem Piotrem Chojnackim. Za nim orkiestra oraz sztandary wojskowe, kombatanckie, strażackie, szkolne, zaproszeni  goście, społeczność szkolna i lokalna.  Następnie spotkanie przy obelisku Michała Kobylińskiego, powitanie przez Burmistrza Goliny Pana Mirosława Durczyńskiego, składanie kwiatów. Jak co roku, doniosłości  dodała salwa honorowa i odczytanie Apelu Pamięci przez przedstawiciela 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu. Całość uświetniła Młodzieżowa Orkiestra Dęta ZSGE im. S. Staszica w Koninie oraz Grupa Rekonstrukcji z II Liceum im. K. K. Baczyńskiego w Koninie. Zaproszenie na uroczystość przejęli przedstawiciele posłów i senatorów polskiego parlamentu, polskiego wojska, sejmiku województwa wielkopolskiego, starostwa powiatu konińskiego, władz oświatowych, służb mundurowych, Stowarzyszenia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, kombatantów… Na zakończenie goście mogli podziwiać wystawę, na którą składały się przepiękne prace uczniów, dokumentacja Michała Kobylińskiego – kierownika Szkoły Powszechnej w Golinie zamordowanego w Katyniu oraz mundury żołnierskie czy oryginalna francuska lanca z 1911 roku.

Wyróżnieniem jest dla nas fakt, iż od kilku lat  uroczystości katyńskie przygotowywane przez Szkołę Podstawową im. Juliusza Słowackiego w Golinie obejmuje patronatemWojewoda Wielkopolski Pan Zbigniew Hoffmann.

Tradycją stało się, że na kartach kroniki szkolnej oraz okolicznościowej Księgi Pamiątkowej zostały zapisane wzruszające słowa uznania dla ogromnej pracy uczniów i nauczycieli pod kierunkiem pani dyrektor Jolanty Kruckiej. Kluczem do sukcesu są nie tylko umiejętności, ale także serce wkładane w realizację szczytnych zadań.

Naszym obowiązkiem jest przypominanie kolejnym pokoleniom o tej bolesnej karcie w historii.Dzięki patriotycznym uroczystościom przywracamy pamięci osoby zasłużone, zapomniane, budując w ten sposób tożsamość narodową. …

Chwała Bohaterom! Cześć Ich Pamięci!

                                                                                                                                                             Paulina Kubsik
fot. Kamil Strajch

List Wojewody Wielkopolskiego - do pobrania